ความห่วงใย..ยังคงเดินทาง”ครูหมวกแดง ดำเนินการมอบยาและเวชภัณฑ์ ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

52

ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ยังคงเดินทาง ส่งความห่วงใย ดำเนินการมอบยารักษาโรค และ Face Shield ให้กับทางโรงเรียน ไว้ใช้ในโรงเรียน ภายใต้โครงการตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ณ สถานศึกษาโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา หมู่ที่ 1 บ้านซามู ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งมี ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยาฯ นายธนกฤต นิลราช เป็นผู้รับมอบ โดยชุด ฯ ได้ให้หนังสือคู่มือการใช้งานของตู้ยา พร้อมกับเเนะนำการรับทานยาและการใช้เวชภัณฑ์ อย่างถูกวิธีในการเก็บรักษายา ตลอดจนการเเจกจ่ายยาตามคู่มือให้กับเด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นแก่นักเรียนและคณะครู ต่อไป