เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อบรรเทาทุกข์ และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

77

     พลตรี อาคม  พงศ์พรหม รองแม่ทัพน้อยที่ 4 / ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมพุทธศาสนา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ตามจุดต่างๆ 2 จุด ประกอบด้วย พื้นที่อำเภอเมืองยะลา จำนวน 6 ราย และ ในพื้นที่ บ้านกาสังใน ตำบลตะเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จัีงหวัดยะลา จำนวน 4 ราย  พร้อมทั้งได้สอบถามปัญหาความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งได้มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน

     ทั้งนี้ คณะยังได้มอบ แพมเพิส, แผ่นซึมซับ, กระบอกใส่ปัสสาวะสำหรับเพศชาย และ หม้อนอนพลาสติก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแล สำหรับการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยเป็นการออกเยี่ยมและให้การช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ อีกทั้งยังเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น และรับฟังปัญหาความต้องการ รวมทั้งให้คำแนะนำและเสนอแนะวิธีการดูแลผู้ป่วย พร้อมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย