ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาโรงจอดรถด้านหน้า ศอชต.โดยวิธีคัดเลือก

37