สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน

47

ติดตามชมรายงาน  สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ช่วงข่าวภาคเที่ยง เวลา 12.30 น. ทาง ททบ.5

ผลิตรายการโดย //ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.//

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า