มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จ.พัทลุง

136

     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยกำลังพล, ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยม และมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม พร้อมยารักษาโรค  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎร ในพื้นที่ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 200 ครัวเรือน โดยได้แจกจ่ายถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด, น้ำดื่ม 2,000 ขวด และยารักษาโรค จำนวน 200 ชุด  ณ พื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านจงเก ตำบลจองถนน  อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า