ข่าวประชาสัมพันธ์

มทภ.4 มอบขวัญกำลังใจ ชคต. ท่าหมอไทร เน้นย้ำแนวทางความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชน

     เมื่อวันที่ 17 ก.ค.63 เวลา 16.30 น. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยม เพื่อมอบขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้ความสำคัญต่ออาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลทุกนาย เพราะถือเป็นกำลังหลักในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ภายในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง รวมไปถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน จึงเน้นย้ำเรื่องแนวทางความปลอดภัยทั้งทางปฏิบัติ และที่ตั้งหน่วย...

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี

         วันนี้ (6 สิงหาคม 2563) เวลา 08.00 น. ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ พร้อมติดตามการดำเนินงาน และกิจกรรมของนักเรียน โดยมี...

ทหารพราน 42 ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

        เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น.) ณ เจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน บนเขามะรวด ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี         หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 กำลังพลจิตอาสาของหน่วย...

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ให้กำลังใจนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา

        วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 15.45 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ตำบลฉลาง อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนและครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 พร้อมติดตามการดำเนินงาน...

พสกนิกรชาวจังหวัดยะลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

     วันนี้ ( 12 สิงหาคม 2563 ) เวลา 10.00 น. ที่ วัดนิโรธสังฆาราม ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์   พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ...

สร้างขวัญและกำลังใจให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ

       ทหารพราน 47 เดินเท้าลาดตระเวนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบ และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่            หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ส่งกำลังทหารพราน เดินเท้าลาดตระเวนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบ และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ โดย พันเอก โกเมธ  รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎร และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โปรดเกล้าฯ องคมนตรี มอบถุงพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

    เมื่อเวลา 07.45 น.วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4511 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางมาปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส...

ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

     วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ที่โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลายจำนวน 80 คน และประชาชนในพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงเรียน จำนวน 20 คน โดยมีพันเอก นายแพทย์...

 มทภ.4 ประชุม สะท้อนทุกเสียงปัญหาในพื้นที่ ด้วยความจริงใจ ไม่บินเบือน ขับเคลื่อนงานหนุนเสริมการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

      วันนี้ ( 15 ก.ค.63,1030 )  พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ เป็นประธานในการประชุม คณะประสานงานระดับพื้นที่ ครั้งที่ 5/2563 เพื่อขับเคลื่อนงานหนุนเสริมการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ ในการนำสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับคณะประสานงานและส่วนที่เกี่ยวข้อง สะท้อนทุกปัญหาและความต้องการ เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน...

“ความสุขที่ไม่มีราคาค่างวด แต่เป็นสิ่งที่เราสร้างเองได้ และเห็นผลลัพธ์ทางจิตใจ”

        บ้านที่มีความสุข ไม่ใช่บ้านทีมีรถคันโต ไม่ใช่บ้านที่โก้หรูหลังใหญ่ "ไม่ใช่บ้านที่ร่ำรวย" แต่คือบ้านที่ครอบครัวอบอุ่น และเข้าใจซึ่งกันและกัน ถึงเราจะอยู่กันคนละครอบครัวคนล่ะถิ่นฐาน แต่เราสามารถที่จะแบ่งปันและมอบความรักความอบอุ่นความห่วงใยซึ่งกันและกันได้        นี่แหละคือสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการจากคนรอบข้าง กำลังใจและการเอาใจใส่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด แค่เราได้เห็นแววตาและรอยยิ้มที่ท่านมีให้กับเราแค่นี้ก็ถือว่าสุขที่สุดแล้ว "ความสุขที่ไม่มีราคาค่างวด แต่เป็นสิ่งที่เราสร้างเองได้ และเห็นผลลัพธ์ทางจิตใจ" เราจะไม่ทิ้งกัน       หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45 ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

Facebook