ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 พบปะเยี่ยมเยียน และบริการหมอเดินเท้าเข้าชุมชน ตามครัวเรือน แหล่งชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบ

     เมื่อวันที่ 19 ก.ค.63 เวลา 11.30 น. ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ( กองร้อยทหารพรานที่ 4410 ) เข้าพบปะเยี่ยมเยียน และบริการหมอเดินเท้าเข้าชุมชน ตามครัวเรือน แหล่งชุมชน ในพื้นที่ (หมู่บ้านสันติสุข) บ้านบือแนลาแล หมู่ที่ 8 ตำบลปล่องหอย...

หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน “มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ยะลา”

        เมื่อวันที่ 3 ส.ค.63 เวลา 08.00 – 16.30 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 จัดกำลังพลชุดช่าง จากกองร้อยทหารพรานที่ 4714 ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำหมู่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), ลูกจ้างฯ เเละประชาชน...

รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ตรวจเยี่ยม ติดตาม การปฏิบัติงานของกำลังป้องกันชายแดน เพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองและนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่

     วันนี้ ( 19 กรกฎาคม 2563 ) เวลา 09.00 น. พลตรีเกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานของกำลังป้องกันชายแดน เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ และลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ณ ท่าข้ามแดน ริมแม่น้ำสุไหงโกลก ตำบลมูโนะ...

ใส่ใจ ห่วงใย ดูแลน้องคนเล็กเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน

       พันโท จตุพล  ศรีเกตุ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ลงพื้นที่ บ้านเลขที่ 404/3 หมู่ที่ 7 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นบ้านของพลทหารดีเด่น  วงศ์งาม ทหารใหม่ ผลัด 1/63 หน่วยฝึกทหารใหม่...

กองพลทหารราบที่ 15 ติดตามผลการดำเนินการในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด- 19 ของพื้นที่จังหวัดปัตตานี

     เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 63 เวลา 08.30 – 13.00 น. พลตรี สมดุล เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย ส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามผลการดำเนินการโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ของพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 4 ฟาร์มตัวอย่าง...

แม่ทัพภาคที่ 4 ต้อนรับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ICRC

     เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC :  International Committee of the...

ฝายมีชีวิต สร้างความสุขของประชาชน

     ที่ บ้านสันติ หมู่ที่ 7 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 นำกำลังพล ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรสุคิริน เจ้าหน้าที่ป่าไม้บ้านจุฬาภรณ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอแว้ง-สุคิริน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลสุคิริน และชาวบ้านในพื้นที่ ทำการสร้างฝายมีชีวิต ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมและฟื้นฟูรักษาระบบนิเวศน์ของชุมชน ตาม...

พิธีเปิดหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ระดับสูง จังหวัดปัตตานี

           วันนี้ (27 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.09 น. ที่ ลานจอดรถพระราชทาน ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอก นายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้...

ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก มอบถุงยังชีพโครงการน้ำใจไทยสู่พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

     วันนี้ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ อาคารกองบัญชาการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรีชาญวิทย์  อรรถธีระพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก และคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนแผนดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน...

เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ แก่ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

        ณ หมู่ที่ 2 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยนายทหาร ฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรม ทหาพรานที่ 48 ให้การต้อนรับ พันเอกนายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ...

Facebook