ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล สังกัดกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ประจำปี 2563

      วันนี้ ( 4 ส.ค.62 เวลา 08.00 น. ) พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล สังกัดกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ประจำปี 2563 จำนวน 77 ทุน...

จิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ส่วนราชการ, หน่วยงาน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอกรงปินัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดมัสยิด และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำ รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 ต้น เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา...

ทหารพราน 44 พบปะพัฒนาสัมพันธ์ กับคณะครู นักเรียน ในโรงเรียนรับผิดชอบของหน่วย

         ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 โดยกองร้อยทหารพรานที่ 4402 เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารในพื้นที่และตรวจความเรียบร้อย เพื่อทำให้พื้นที่สถานศึกษามีความปลอดภัย ณ โรงเรียนบ้านน้ำดำ หมู่ที่ 1 บ้านบาลบูกาลูวะ ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี รวมถึงตรวจคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมินักเรียน และผู้ปกครอง ก่อนเข้าห้องเรียน...

ทหารพราน 42 ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

     วันที่ 25 ก.ค.63 เวลา 08.00 น. ณ เจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน บนเขามะรวด ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย ฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วย หมวดทหารพรานหญิง, กองร้อยในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง ร่วมกับ กองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน...

แม่ทัพภาคที่ 4 เดินหน้าสนับสนุน เกษตรกรยะลาปลูกกาแฟ สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน

       เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่บ้านปิยะมิตร 3 หมู่ 7 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 พร้อมด้วย พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา...

รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดยะลา ติดตามงานพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

     เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับฟังบรรยายสรุปจาก พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร...

ศอ.บต. นำเยาวชนสานใจไทย สู่ใจใต้ กว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “สานใจ สานพลัง สร้างสรรค์สังคม”เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน หวังปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่

     กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดโครงการ จิตอาสาพหุวัฒนธรรมเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” จังหวัดนราธิวาส ภายใต้กิจกรรม “สานใจ สานพลัง สร้างสรรค์สังคม” เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน      เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ ลานอเนกประสงค์ อุทยานแห่งชาติเขาบูโด...

เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรง

     วันนี้ (25 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 น. ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท วสันต์ สวนแก้ว เจ้ากรมการทหารสื่อสาร พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม ศูนย์สื่อสารและสารสนเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค...

พิธีเปิดหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ระดับสูง จังหวัดปัตตานี

           วันนี้ (27 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.09 น. ที่ ลานจอดรถพระราชทาน ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอก นายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้...

แม่ทัพภาคที่ 4 ฝากช่วยกันรักษา ดูแลป่า ฮาลา -บาลา เพชรเม็ดงามแห่งอาเซียน

           วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.00 น. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา...

Facebook