Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 64 ต่อยอด เดินหน้าสร้างสันติสุข

     วันที่ 22 ตุลาคม  2563 เวลา 13.30 น.ที่ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประชุมแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564  ต่อยอดการทำงาน...

แม่ทัพภาคที่ 4 ถ่ายทอดนโยบายสู่ประชาชน ด้วยพลังโฆษกชาวบ้าน สร้างสวรรค์สันติสุขในพื้นที่อย่างแท้จริง

           เมื่อวันที่ 27 ก.ค.63 เวลา 11.00 น. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในกิจกรรมการประชุม "พบปะโฆษกชาวบ้าน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร...

มอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ เน้นย้ำการฝึก สอดรับนโยบายของหน่วยเหนือ ควบคู่สถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัสโควิด- 19

     วันนี้ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 น. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะผู้ฝึกทหารใหม่ เพื่อมอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ พลัดที่ 1/63 ณ สโมสรวีรไทย ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้หน่วยฝึกทหารใหม่ทั้ง 42...

ค่ายกัลยาณิวัฒนา เปิดบ้านทหาร ต้อนรับญาติ ทหารใหม่ พร้อม ครอบครัวทหารใหม่

      เมื่อวันที่ 5 ก.ย.63  ที่กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส  พันเอก รุ่งโรจน์ อนันตโท ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 ได้จัดโครงการเปิดบ้านทหาร ต้อนรับญาติให้เข้าเยี่ยมทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 ตามนโยบายของ พล.อ.อภิรัชต์...

กิจกรรมหน้าเสาธงสร้างการรับรู้ สร้างเด็กดีให้สังคม ภารกิจทหาร ทุก ๆ เช้า กระชับสัมพันธ์ทหารกับเด็กๆ สิ่งเล็กๆ ที่ทหาร เพียรทำ

       หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำพื้นที่ ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอัลฟัลลาฮูลอามีลีน บ้านวังพญา หมู่ที่ 2 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อเยี่ยมเยียนคณะครู และนักเรียน พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงสร้างการรับรู้ เพื่อให้ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยเน้นย้ำเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย, การรักษาระยะห่างทางสังคม การฝึกระเบียบแถว...

มทภ.4 ประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ครั้งแรกของปี 2564 >>>สานต่อนโยบาย รักษามาตรฐาน “พัฒนาหน่วย พัฒนาคน สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม”

        วันนี้ ( 9 ต.ค.63,1330 ) พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 (วาระพิเศษ) ถึงระดับกองพัน เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาหน่วยทหารในพื้นที่ภาคใต้ให้มีมาตรฐาน เป็นหน่วยทหารที่ได้รับการยอมรับ ตลอดจนกำลังพลมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป ณ...

ผบ.มทบ.42 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยตรวจเลือกทหาร อ.เมืองสตูล จ.สตูล

          ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  ณ  สโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสมนันรัฐบุรินทร์ โดยมียอดตรวจเลือก 986 คน แบ่งการตรวจเลือกออกเป็น 2 วัน คือ วันที่...

“คุณธรรม อุดมการณ์ คือหัวใจทหารพราน” ครบรอบ 42 ปี วันสถาปนาทหารพรานกองทัพบก กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้

     เมื่อ 18 ก.ค.63,1000  พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาหน่วยทหารพราน กองทัพบก ครบรอบปีที่ 42 เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิตทั้งในสนามและที่ตั้งปกติ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยทหารพราน เป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน ณ กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ...

กลุ่มพลังมวลชนชาวนราธิวาส รวมพลังแสดงความจงรักภักดี ร่วมปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

     วันนี้ 27 ต.ค. 2563 เวลา 14.00 น. ณ สวนหลวงรัชกาลที่ 5  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายสมบูรณ์ จิตรเพ็ญ ประธานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติสุข และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส นำเครือข่ายมวลชน ประกอบด้วย องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง (เสื้อเขียว), กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่, เครือข่ายญาลันนันบารู,...

เริ่มแล้วตรวจคัดเลือกทหาร ปี 63 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้น New Normal ป้องกันโควิด

     วันนี้ (23 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.30 น. ที่ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พลตรี ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ของหน่วยตรวจเลือก ร.153...

Facebook