Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้วตรวจคัดเลือกทหาร ปี 63 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้น New Normal ป้องกันโควิด

     วันนี้ (23 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.30 น. ที่ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พลตรี ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ของหน่วยตรวจเลือก ร.153...

“คุณธรรม อุดมการณ์ คือหัวใจทหารพราน” ครบรอบ 42 ปี วันสถาปนาทหารพรานกองทัพบก กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้

     เมื่อ 18 ก.ค.63,1000  พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาหน่วยทหารพราน กองทัพบก ครบรอบปีที่ 42 เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิตทั้งในสนามและที่ตั้งปกติ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยทหารพราน เป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน ณ กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ...

มอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ เน้นย้ำการฝึก สอดรับนโยบายของหน่วยเหนือ ควบคู่สถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัสโควิด- 19

     วันนี้ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 น. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะผู้ฝึกทหารใหม่ เพื่อมอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ พลัดที่ 1/63 ณ สโมสรวีรไทย ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้หน่วยฝึกทหารใหม่ทั้ง 42...

หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน

     หน่วยเฉพาะกิจยะลา พร้อมด้วย นายอำเภอบันนังสตา, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33, ส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาอำเภอบันนังสตา ร่วมพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” โดยมี พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา / หัวหน้าจิตอาสา...

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เยี่ยมบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

     เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ บ้านเลขที่ 210 หมู่ที่ 4 ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วย ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารพรานที่ 48 เดินทางลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค...

บก.ควบคุม อส.จชต. จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่ อส.ชคต. ประจำปีงบประมาณ 2563

        วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมบีพี สมิหลา แอนด์ รีสอร์ต ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  กองบังคับการควบคุมกองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้  จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ชุดคุ้มครองตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้,...

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 เยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับทหารกองประจำการ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

              เมื่อวันที่ 29 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการในพื้นที่ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบาย และข้อสั่งการของ แม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสบริสุทธิ์และยุติธรรม ...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่ศิษย์พระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 11 /2563

     วันนี้ (22 กรกฎาคม 2563) เวลา 12.30 น. ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางลงพื้นที่...

ค่ายกัลยาณิวัฒนา เปิดบ้านทหาร ต้อนรับญาติ ทหารใหม่ พร้อม ครอบครัวทหารใหม่

      เมื่อวันที่ 5 ก.ย.63  ที่กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส  พันเอก รุ่งโรจน์ อนันตโท ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 ได้จัดโครงการเปิดบ้านทหาร ต้อนรับญาติให้เข้าเยี่ยมทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 ตามนโยบายของ พล.อ.อภิรัชต์...

พิธีเปิดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ประจำปี 2563

     เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 11.30 น. พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ประจำปี 2563 กองพลทหารราบที่ 5 เพื่อคัดเลือกหน่วยเข้าแข่งขันในระดับกองทัพภาคที่ 4 และ กองทัพบก ณ ลานอเนกประสงค์...

Facebook