ข่าวประชาสัมพันธ์

กองร้อยทหารพรานที่ 4802 พบปะพูดคุยเพื่อพัฒนาสัมพันธ์

     วันนี้ (18 ตุลาคม 2563) เวลา 09.30 น. ที่ โรงเรียนตาดีกาอัลฮาดี (ลูโบ๊ะบาตู) บ้านลูโบ๊ะบาตู หมู่ที่ 4 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4802 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ลงพื้นที่...

รองนายกรัฐมนตรี ร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคีพร้อมประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้  ณ วัดช้างไห้  จ.ปัตตานี

     วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 13.20 น.​  ณ​  วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างไห้) ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่จำพรรษาครบไตรมาส...

รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดยะลา ติดตามงานพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

     เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับฟังบรรยายสรุปจาก พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร...

เพิ่มขีดความสามารถให้กำลังพล ฉก.ทพ.47 ที่ สนามฝึกฯ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

         พันเอก โกเมธ  รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับกำลังพลของหน่วย ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1 เพื่อเพิ่มทักษะ และประสบการณ์ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นทหารอาชีพ รวมทั้งเป็นการสร้างสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรง      ...

ปัตตานี เปิดงานประเพณีถือศีลกินเจ ประจำปี 2563

           เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. ที่บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง (ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายราชิต  สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน "ประเพณีถือศีลกินเจ ปัตตานี ประจำปี 2563...

พสกนิกรอำเภอมายอ พร้อมใจร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 ที่ สำนักสงฆ์บ้านควนหยี หมู่ที่ 4 ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

          เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะครูนักเรียน และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...

ทหารพราน 41 เสริมสร้างขวัญกำลังใจมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง

         พันเอก อรรถพล  คงสง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 พร้อมด้วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ นายนุรดีน  ดะแซ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และ นางสะปีเย๊าะ  ดือราแม ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน...

พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พบปะเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ อ.ธารโต. จ.ยะลา

     "กาแฟ" ที่เราช่วยกันส่งเสริม เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนใต้  ทั้งหมดนี้...ล้วนเป็นความต้องการของประชาชนทั้งสิ้น เพราะทุกคนอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลูกหลานจะได้ไม่ทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด รักและหวงแหนบ้านของตน และสันติสุขก็จะบังเกิดตามมา พลโทเกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พบปะเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ อ.ธารโต. จ.ยะลา #ต้นพันธุ์กาแฟจากยอดดอยสู่ชายแดนใต้ #โครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า   ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5

     วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) ที่กองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พันเอก กรกฏ  ภู่โชติ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 พร้อมด้วย พันเอก ปรีชา  จันทคณางกูร ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5...

รอง มทภ.4/ ผบ.บก.ควบคุม อส.จชต. เป็นผู้แทน มทภ.4 มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ให้แก่ครอบครัวสมาชิกอาสารักษาดินแดน ชคต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยอาวุธ ณ...

     เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. พลตรี สมดุลย์  เอี่ยมเอก รองแม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมกองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ให้แก่ครอบครัวสมาชิกอาสารักษาดินแดน อส.ต.เจ๊ะมูฮัมหมัดฟีกรัน เต๊ะโช๊ะ ตำแหน่งปกติ ลูกแถว สังกัด...

Facebook