ข่าวประชาสัมพันธ์

ทหารนาวิกโยธินกองทัพเรือ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

         หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ โดย กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ญาลันนันบารู ลงพื้นที่บ้านเลขที่ 106  หมู่ที่ 2 ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อพบปะพูดคุย และเยี่ยมเยียน นายอัสณีย์  ดะอูลี พร้อมทั้งให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาเรื่องการป้องกันยาเสพติด และมอบเครื่องบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานหาเลี้ยงครอบครัวต่อไป    ...

คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

         วันนี้ ( 12 กันยายน 2563 ) เวลา 11.40 น.  ณ​  ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลเอก วัลลภ​ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ​  เดินทางร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอข้อเรียกร้องหรือความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี...

ทหารพราน 47 ไม่หยุดยั้ง พร้อมช่วยเหลือและดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

     หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำระบบ ประปาภูเขาที่เกิดการชำรุด ในพื้นที่ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ในการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ทหารพราน และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันปรับระบบการวางท่อ เพิ่มเส้นทางส่งน้ำประปาไปตามอาคารบ้านเรือน เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค และได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างทั่วถึงภายในหมู่บ้าน      ขณะเดียวกัน กำลังพลอีกส่วนหนึ่งของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่...

กิจกรรมหน้าเสาธงสร้างการรับรู้ สร้างเด็กดีให้สังคม ภารกิจทหาร ทุก ๆ เช้า กระชับสัมพันธ์ทหารกับเด็กๆ สิ่งเล็กๆ ที่ทหาร เพียรทำ

       หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำพื้นที่ ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอัลฟัลลาฮูลอามีลีน บ้านวังพญา หมู่ที่ 2 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อเยี่ยมเยียนคณะครู และนักเรียน พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงสร้างการรับรู้ เพื่อให้ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยเน้นย้ำเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย, การรักษาระยะห่างทางสังคม การฝึกระเบียบแถว...

ชุมชนบ้านบาเฆะ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ร่วมสานพลังบูรณาการจัดกิจกรรมปลูกป่า เพื่อบำรุงและฟื้นฟูป่าชุมชนให้คงอยู่กับพื้นที่อย่างยั่งยืน

         เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณป่าชุมชนบ้านบาเฆะ หมู่ที่ 5 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับป่าชุมชนบ้าน  บาเฆะ, อำเภอทุ่งยางแดง และ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่...

คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่พบปะผู้นำศานา ผู้นำท้องถิ่น รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ ร่วมแก้ไขปัญหาจชต.

         วันนี้ ( 11 กันยายน 2563 ) เวลา 09.30 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเอก วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะเดินทางเข้าพบปะ นายสะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา...

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดใช้งานท่าอากาศยานเบตง ปลายปีนี้จะเปิดให้บริการแน่นอน

     วันนี้ (11 กันยายน 2563) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมท่าอากาศยานเบตง  อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายถาวร  เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  และคณะฯ ลงพื้นที่อำเภอเบตง เพื่อร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดใช้งานท่าอากาศยานเบตง พร้อมเยี่ยมชมบริเวณภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร และบริเวณลานจอดของท่าอากาศยานเบตง  โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ...

ทหารพราน 42 ไม่ทิ้งกัน บรรเทาความเดือนร้อนกำลังพลที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้านทั้งหลัง ที่สทิงพระ

     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ที่บ้านเลขที่ 85/2 หมู่ที่ 1 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พันเอก สมคิด คงแข็ง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วย ฝ่ายกำลังพล เดินทางไปเยี่ยมบ้าน...

สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส “โควิด-19” ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญที่น่ากังวลคือความมั่นคงตามแนวชายแดน

            มทภ.4 ลงพื้นที่ จังหวัดแนวชายแดนเมียนมา เพิ่มความเข้มในทุกมาตรการในทุกจุด...ทุกพื้นที่รอยต่อ  วันนี้ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม กองบังคับการกรมทหารราบที่ 25 อำเภอเมือง จังหวัดระนอง พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์...

ฉก.ทพ.48 จัดฝึกภาควิชากายภาพบำบัด “นวด ดัด จัดสรีระ” เสริมสร้างความรู้แก่กำลังพล

         ที่ ศาลาอเนกประสงค์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดฝึกภาควิชากายภาพบำบัด “นวด ดัด จัดสรีระ” ให้กับกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านภาควิชากายภาพบำบัดให้เกิดความผ่อนคลาย มีสุขภาพที่ดีขึ้น ด้วยการยืดกล้ามเนื้อ โดยมี...

Facebook