ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอ.ชต. ให้ความรู้ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน แก่ อสม. ประชาชนและยุวชนจิตอาสา ในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

     เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยุวจิตอาสาสาธารณสุข บ้านใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, ประชาชน และยุวจิตอาสา จากตำบลสุไหงปาดี...

เกศา สานใจ พี่ทหารพรานออกตัดผมให้กับน้องนักเรียน

     ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4205 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเขาวัง หมู่ที่ 3 ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับครู และนักเรียน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารในพื้นที่และตรวจความเรียบร้อย เพื่อทำให้พื้นที่สถานศึกษามีความปลอดภัย พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อให้ได้รู้ถึงแนวทางการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง      นอกจากนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่...

พิธีเปิดการประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยปืนใหญ่สนาม ประจำปี 2563

     เมื่อวันที่ 15  กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. พลตรี ศานติ  ศกุนนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยปืนใหญ่สนาม ประจำปี 2563 พร้อมเน้นย้ำการฝึกต้องพัฒนาการฝึกให้สมจริงสอดคล้องกับการปฏิบัติทางยุทธวิธี พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการฝึกเป็นบุคคลและการฝึกเป็นหน่วย เพื่อรองรับสถานการณ์ และภารกิจของหน่วยในอนาคต  ณ  ค่ายพระปกเกล้า อำเภอเมือง...

องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เยี่ยมพบปะสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่

     เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ที่ ฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4412 กองร้อยตำรวจชายแดนที่ 4417 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมและพบปะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4412 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรมูโนะ...

กองทัพภาคที่ 4 ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 แนวชายแดน ตามคำสั่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) และ กองทัพบกอย่างเคร่งครัด

         สำหรับการดำเนินการดังกล่าว แม่ทัพภาคที่ 4 รับนโยบายและให้ความสำคัญเริ่มตั้งแต่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและป้องกันคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ทั้งช่องทางจุดผ่านแดนถาวร, จุดผ่อนปรนทางการค้า, จุดผ่อนปรนพิเศษ และช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดน และดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและขยายผลไปถึงผู้เกี่ยวข้องทุกราย          และขณะนี้ได้จัดชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ตรึงหน้าแนวชายแดนทุกตารางนิ้ว นับตั้งแต่แนวชายแดน จังหวัดระนอง -...

ใส่ใจ ห่วงใย ดูแลน้องคนเล็กเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน

       พันโท จตุพล  ศรีเกตุ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ลงพื้นที่ บ้านเลขที่ 404/3 หมู่ที่ 7 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นบ้านของพลทหารดีเด่น  วงศ์งาม ทหารใหม่ ผลัด 1/63 หน่วยฝึกทหารใหม่...

ทหารพราน 47 ฝึกสอนศิลปะการป้องกันตัว “แม่ไม้มวยไทย” ให้กับเยาวชนในพื้นที่ หวังเยาวชนห่างไกลยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

         หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพล ทำการฝึกสอนศิลปะการป้องกันตัว “แม่ไม้มวยไทย” ให้กับเยาวชนในพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด พร้อมทั้งสร้างความใกล้ชิด ลดความหวาดระแวงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน โดยมีครูเขียว หรือ สิบโท ขจรเกียรติ พรหมจรรย์ มาเป็นครูฝึกประจำค่ายมวย “ศิษย์โกเมธ ท.พราน 47”...

ทหารพราน 42 ร่วมมอบสิ่งของในกิจกรรม “อาซูรอสัมพันธ์” ในพื้นที่

           ที่มัสยิดสุเหร่าคลองบือเระ หมู่ที่ 1 บ้านราวอ ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี            หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น...

สร้างฝายมีชีวิต ฟื้นฟูรักษาระบบนิเวศน์ของชุมชน

      ที่บ้านสันติ หมู่ที่ 7 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส      ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ ทำการสร้างฝายมีชีวิต ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมและฟื้นฟูรักษาระบบนิเวศน์ของชุมชน ตาม"โครงการสร้างฝายมีชีวิต เป็นการยกระดับน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก และชะลอน้ำมิให้กระแสน้ำไหลหลาก...

ทหารพราน 42 จัดชุดจิตอาสา เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

         วันนี้ (13 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.) ที่บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 1 บ้านมายอ ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี      ...

Facebook