ข่าวประชาสัมพันธ์

มทภ.4 พบปะวิทยุเครื่องแดง เครือข่ายสมาชิกเฝ้าระวังภาคประชาชน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

     วันที่ 23 ส.ค.2563 เวลา 14.00 น ที่ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ 42 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 พบปะสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวัง "วิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคง" พร้อมมอบนโยบายการทำงาน เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของเครือข่าย โดยมีนาย นฤทธิ์ มงคลศรี...

เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บเหตุระเบิด – ปะทะ นราธิวาสและปัตตานี

     วันที่ 23 ส.ค. 2563 เวลา 16.00 น. ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางเยี่ยมอาการบาดเจ็บของ ส.ท.สุพจน์ เจริญสุข สังกัด ฉก.ทพ.42 ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในพื้นที่ อ.ปะนาเระ...

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ลงพื้นที่เยี่ยมกำลังพล เติมกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

     เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ลงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และให้คำแนะนำการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ กองร้อยทหารพรานที่ 4809 ณ บ้านตือระ หมู่ที่ 1 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส      ทั้งนี้ได้เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบาย สั่งการของผู้บังคับบัญชา เพิ่มความระมัดระวัง...

กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบถุงยังชีพ “น้ำใจไทย สู่พี่น้อง ในพื้นที่ จชต.” ให้กับประชาชนในพื้นที่ จ.ปัตตานี

     เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 พันเอก คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และ บ้านกะโผ๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อมอบถุงยังชีพ...

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 มอบข้าวสาร และเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ครอบครัว นายอาหามะ จาจ้า

     วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วย ผู้บังคับกองร้อยในพื้นที่ และ หมวดทหารพรานหญิง เดินทางให้กำลังใจ นางบีเดา จาจ้า มารดาของ นายอาหามะ จาจ้า...

พบปะพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อความสงบสุขของประชาชนในชุมชน อำเภอยะหา และ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

     หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้จัดกำลังพลของหน่วย เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ และแสดงความห่วงใยในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน อีกทั้งได้ชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการ การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยให้กับประชาชนได้รับทราบ เพื่อความสงบสุขในชุมชน รวมทั้งให้ความรู้ในการดูแลตนเอง ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19, ไข้มาลาเรีย และไข้หวัดใหญ่ ในพื้นที่ อำเภอยะหา และ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ...

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารพรานที่ 41 เยี่ยมเยียนบุตรกำลังพลทีมีความต้องการพิเศษ ในพื้นที่ อำเภอกรงปินัง และอำเภอเมือง จังหวัดยะลา

     หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 โดย สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารพรานที่ 41 เยี่ยมเยียนบุตรกำลังพลทีมีความต้องการพิเศษ พร้อมจัดชุดกระเป๋ายาเคลื่อนที่ ในการนี้ได้ให้คำแนะนำการดูแลตนเอง และมอบเงินทุนยังชีพฯ ทบ. ประจำปี 2563 รายละ 5,000 บาท จำนวน 5 ราย รวมถึงติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการประกอบอาชีพตามโครงการประกอบอาชีพ มาตรา...

ศอ.บต. นำเยาวชนสานใจไทย สู่ใจใต้ กว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “สานใจ สานพลัง สร้างสรรค์สังคม”เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน หวังปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่

     กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดโครงการ จิตอาสาพหุวัฒนธรรมเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” จังหวัดนราธิวาส ภายใต้กิจกรรม “สานใจ สานพลัง สร้างสรรค์สังคม” เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน      เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ ลานอเนกประสงค์ อุทยานแห่งชาติเขาบูโด...

กิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต

     หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วย หมวดทหารพรานหญิงฯ และ กองร้อยทหารพรานหน่วยขึ้นตรง ในพื้นที่ อำเภอรือเสาะ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต (Plus One Blood Donation, More Blood More...

อำเภอสุไหงปาดี จัดพิธีปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครประจำพื้นที่ ประจำปี 2563

     วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมพิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตน ในพิธีปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำพื้นที่ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังความสามัคคี ความเข้มแข็ง...

Facebook