Home ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ครบรอบปีที่ 15 กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จ.ปัตตานี

     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ บริเวณหน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4...

“คุณธรรม อุดมการณ์ คือหัวใจทหารพราน” ครบรอบ 42 ปี วันสถาปนาทหารพรานกองทัพบก กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้

     เมื่อ 18 ก.ค.63,1000  พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาหน่วยทหารพราน กองทัพบก ครบรอบปีที่ 42 เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิตทั้งในสนามและที่ตั้งปกติ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยทหารพราน เป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน ณ กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ...

แจงเหตุลอบวางระเบิด เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บ 6 นาย ขณะเดินทางเพื่อสับเปลี่ยนกำลัง

        จากกรณีคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิด เจ้าหน้าที่ทหารขณะทำการเคลื่อนย้ายเพื่อสับเปลี่ยนกำลังบริเวณถนนหมายเลข 43 บ้านคลองประดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เป็นเหตุให้เสียชีวิต 1 นาย ได้รับบาดเจ็บจำนวน 6 นาย          ล่าสุด...

มอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ เน้นย้ำการฝึก สอดรับนโยบายของหน่วยเหนือ ควบคู่สถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัสโควิด- 19

     วันนี้ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 น. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะผู้ฝึกทหารใหม่ เพื่อมอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ พลัดที่ 1/63 ณ สโมสรวีรไทย ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้หน่วยฝึกทหารใหม่ทั้ง 42...

หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน

     หน่วยเฉพาะกิจยะลา พร้อมด้วย นายอำเภอบันนังสตา, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33, ส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาอำเภอบันนังสตา ร่วมพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” โดยมี พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา / หัวหน้าจิตอาสา...

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เยี่ยมบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

     เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ บ้านเลขที่ 210 หมู่ที่ 4 ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วย ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารพรานที่ 48 เดินทางลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่ศิษย์พระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 11 /2563

     วันนี้ (22 กรกฎาคม 2563) เวลา 12.30 น. ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางลงพื้นที่...

บก.ควบคุม อส.จชต. จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่ อส.ชคต. ประจำปีงบประมาณ 2563

        วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมบีพี สมิหลา แอนด์ รีสอร์ต ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  กองบังคับการควบคุมกองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้  จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ชุดคุ้มครองตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้,...

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 เยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับทหารกองประจำการ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

              เมื่อวันที่ 29 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการในพื้นที่ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบาย และข้อสั่งการของ แม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสบริสุทธิ์และยุติธรรม ...

Facebook