Home ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

รายงานสันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน “การตรวจเลือกทหาร ชายแดนใต้ “

ติดตามชม!! รายงานสันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน "การตรวจเลือกทหาร ชายแดนใต้ " ออกอากาศวันที่ 27 ก.ค.63 ช่วงข่าวภาคเที่ยง เวลา 12.30 น. ทาง ททบ.5 ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

     วันนี้ ( 25 ก.ค. 63 ) พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส...

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดโครงการ“เยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริ” ประจำปี 2563

     เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม2563 ที่ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส/ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดโครงการคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนนราธิวาส,...

พสกนิกรชาวจังหวัดยะลา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

             วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น. ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะล นาย ชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา...

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

     วันนี้ ( 23 ก.ค.63 เวลา 10.00 น.) พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้า (คปต.ส่วนหน้า) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์...

หน่วยเฉพาะกิจยะลา ส่งมอบบ้าน โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน ” แก่ประชาชนที่ยากไร้

          วันนี้ (27 กรกฎาคม 2563) พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธาน มอบบ้านโครงการ "หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน" ให้กับ นายสะอารี บาหะโร ณ บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่...

“คุณธรรม อุดมการณ์ คือหัวใจทหารพราน” ครบรอบ 42 ปี วันสถาปนาทหารพรานกองทัพบก กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้

     เมื่อ 18 ก.ค.63,1000  พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาหน่วยทหารพราน กองทัพบก ครบรอบปีที่ 42 เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิตทั้งในสนามและที่ตั้งปกติ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยทหารพราน เป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน ณ กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ...

ฉก.ยะลา เข้มแผน รปภ.เขตเมืองยะลา ย้ำ 3 ฝ่ายวางกำลังเข้ม สร้างความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจ และประชาชนในพื้นที่ให้อุ่นใจ

พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา มอบหมายให้ พันเอก วรจิตร ศาสตร์ศิลป์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ร่วมกับส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดยะลา เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการรับซื้อทุเรียน บริเวณแผงรับซื้อทุเรียนแยกมลายูบางกอก เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการในการรับซื้อและขนส่งทุเรียน และยังได้ติดตามความคืบหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการในห้วงเวลากลางคืนอีกด้วย จากนั้นเดินทางเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบันเทิง ย่านเศรษฐกิจในอำเภอเมืองยะลา...

แม่ทัพภาคที่ 4 ถ่ายทอดนโยบายสู่ประชาชน ด้วยพลังโฆษกชาวบ้าน สร้างสวรรค์สันติสุขในพื้นที่อย่างแท้จริง

           เมื่อวันที่ 27 ก.ค.63 เวลา 11.00 น. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในกิจกรรมการประชุม "พบปะโฆษกชาวบ้าน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร...

จังหวัดยะลาจัดโครงการ “ 68 ความดี ผู้สูงอายุไทยเทิดไท้องค์ราชัน” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ ( 24 เมษายน 2563) เวลา 10.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา จัดโครงการ “ ๖๘ ความดี ผู้สูงอายุไทยเทิดไท้องค์ราชัน”เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม...

Facebook