Home ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

“…ทหาร คือ รั้วของชาติ และการปกป้องชีวิตของประชาชน คือ หน้าที่ของเรา…”

  #คุมเข้มแนวชายแดนเบตง #ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

พิธีปิดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง (ชป.กร.หญิง) “สตรีรักดีจริง” ประจำปี 2564

        วันนี้ ( 25 มกราคม 2564 ) เวลา 11.00 น. ที่ห้องอบรมโรงเรียนการเมือง ศูนย์สันติวิธี ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี ธิรา แดหวา ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี /...

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ วัดดิตถมงคล (วัดท่าสาป) ในพื้นที่ ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง...

            เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา/หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 และคณะ พร้อมด้วย กำลังพลของหน่วย และประชาชนจิตอาสา...

ผู้ปกครองเด็กมอบกระเช้าจากใจแทนคำขอบคุณแด่ทหารพรานที่ 20 ช่วยชีวิตลูกชายให้รอดชีวิตจากการจมน้ำ

        วันนี้ (24 มกราคม 2564) ที่กองร้อยทหารพรานที่ 2008 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 หมู่ที่ 1 บ้านกอตอระนอ ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นางอามีเน๊าะ มามะ และ นาง อาปาซีซะห์  กูวิง...

ทหารพราน 42 เข้าให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับ ประชาชนในพื้นที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

     ณ บ้านเลขที่ 4/1 บ้านทุ่งคา หมู่ที่ 1 ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วย กำลังพลชุดช่างของหน่วย เข้าให้ความช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ให้กับ นางสาว ปรีดา อินบัว ประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการซ่อมแซมบ้านชุมชนไทยพุทธเสริมสร้าง (สมาพันธ์ไทยพุทธ จชต.)...

“เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” ให้กับน้อง ๆ ในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา

    หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับ คณะครูศูนย์การศึกษาอิสลามกานูรุลฮูดา จัดกิจกรรมโครงการ "เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต" ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามกานูรุลฮูดา หมู่ที่ 1 บ้านกูแบทาระ (บ้านย้อย บ้านโต๊ะพราน) ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อเพิ่มทักษะให้กับนักเรียน ที่พูด อ่าน เขียน...

แม่ทัพภาคที่ 4 นำพุทธศาสนิกชนทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนบูรณะวัดกุหร่า (ร้าง) ไทยพุทธ และมุสลิมร่วมกิจกรรม สร้างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในพื้นที่

           วันนี้ 23 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ วัดกุหร่า (วัดเกาะอภินิหาร) หรือ วัดร้าง บ้านสวนโอน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์...

นอกเหนือจาก… การทำหน้าที่ทหาร… คือ… การได้ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

เกศา สานใจ ออกบริการตัดผมเคลื่อนที่ให้กับนักเรียน

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และ กองอาสารักษาดินแดนอำเภอยะหา ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านปาแดรู หมู่ที่ 1 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับครู และนักเรียน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารในพื้นที่และตรวจความเรียบร้อย เพื่อทำให้พื้นที่สถานศึกษามีความปลอดภัย พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)...

Facebook